MUDr. VONDRÁKOVÁ s.r.o. – výběrové řízení na RM v oboru pediatrie

vyhlašuje ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186/2009 Sb.pro pracoviště  Halasovo náměstí 591/1, 638 00 Brno výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru:

Pediatrie

Lhůta pro podání přihlášek:   od 7. 7. 2021 do 28. 7. 2021

Místo pro podání přihlášek:   Halasovo náměstí 597/1, 638 00 Brno
nebo mailem na adresu: jirina.hybnerova@med-pro.cz

Do výběrového řízení na rezidenční místo se mohou přihlásit:

 • Absolventi, absolventky magisterského vysokoškolského studia v oboru všeobecné lékařství
 • Lékaři, lékařky ve specializační přípravě

Doklady nutné k účasti na výběrovém řízení:

 • přihláška do výběrového řízení (viz https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2021/, Vyhláška č.186/2009 Sb.,)
 • osobní dotazník (viz https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2021/, Vyhláška č.186/2009 Sb.,) + 1 fotografie pasového formátu
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců, vydává registrující praktický lékař uchazeče)
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců)
 • neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání Pediatrie
 • neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti
 • neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti – pokud ji získal
 • přehled odborné praxe (včetně potvrzení o uznatelných zápočtech předchozí praxe)

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 • formální náležitosti: úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení
 • vzdělání a kvalifikace
 • osobnostní předpoklady, zájem o práci PLDD
 • odborné znalosti a dovednosti – práce s počítačem, státní zkoušky, ….

Způsob hodnocení uchazečů:

Hodnotící komise posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo ve škále 1-5, přičemž nejlepší je 1. Komise stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.

Kontakt pro případné dotazy:
jirina.hybnerova@med-pro.cz,
tel.: 606 638 138