Administrativní práce a služby pro poskytovatele zdravotních služeb.

Služby

AKREDITACE

 • Zpracování a podání žádosti na MZČR
 • Zajištění smlouvy o spolupráci s jiným akreditovaným zařízením k zajištění povinné praxe

REZIDENČNÍ MÍSTA

 • Zpracování a podání žádosti na MZČR
 • V případě poskytnutí dotace zajištění následné administrativy po celou dobu specializačního vzdělávání:
  • agenda spojená s výběrem rezidenta
  • průběžné zprávy a závěrečná zpráva
  • roční finanční vypořádání ze státního rozpočtu
  • zpracování žádostí o změnu

PŘEVOD NA s.r.o.

 • Založení nové společnosti s.r.o.
 • Zpracování a schválení provozního řádu u příslušné KHS
 • Zpracování a podání kompletní žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
 • Převedení smlouvy se smluvními zdravotními pojišťovnami

Kontakt

MedPro

Bc. Jiřina Hýbnerová

Tel.: +420 606 638 138

E-mail: jirina.hybnerova@med-pro.cz