MUDr. Pavel Bareš, MBA – výběrové řízení na RM v oboru všeobecné praktické lékařství

MUDr. Pavel Bareš, MBA vyhlašuje ve smyslu Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví a vyhlášky č.186/2009 Sb. pro pracoviště Jungmannova 114, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru:
Všeobecné praktické lékařství

Lhůta pro podání přihlášek:   do 27. 7. 2022

Místo pro podání přihlášek:
Jungmannova 114, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

nebo elektronicky na adresu: drchlumec@seznam.cz

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají:

  • přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta,
  • osobní dotazník rezidenta,
  • potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
  • neověřenou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti, specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji získal),
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců),
  • výpis z rejstříku trestů (starší 3 měsíců),
  • přehled odborné praxe.

Dokumenty jsou ke stažení na stránkách MZČR:
https://www.mzcr.cz/informace-k-vyberovemu-rizeni-rm-2022/

Rezidentem pro rok 2022 může být pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1.7.2017

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

zájem o práci v oboru VPL 1 – 10 bodů1 – 10 bodů
zájem o výkon povolání v daném regionu1 – 10 bodů
předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL1 – 10 bodů
komunikační schopnosti1 – 10 bodů
Celkem:4 – 40 bodů

Způsob hodnocení uchazečů:

podprůměrné hodnocení1 – 3 body
průměrné hodnocení4 – 6 bodů
nadprůměrné hodnocení7 – 10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů).

Kontaktní osoba: MUDr. Pavel Bareš, MBA, tel.: 495 485 713